• Image
  • Image
  • Image

Vuurwerk pictogramen

ClientHalt Haaglanden – Teldesign

DateOctober 2004

Serie pictogrammen voor de lesbrief ‘vuurwerk’ voor Halt Haaglanden